ساختمان بادبادک افغانی

هموطنان عزیز و گرامی !

طوریکه میدانید ساختن و بلند نمودن کاغذ پران به هوا از جمله تفریحات رایج بین هموطنان ما بخصوص بین جوانان محسوب میشود. گروه افراطی طالبان که چیزی دیگری به جز اشاعه افکار قرون وسطی و ما قبل انرا در ذهن شان ندارند ، میخواهند تمام رسو م و عنعنات پسندیده ما را منع و نابود کنند.

اتحادیه افغانها و المانها در بریمن ، میخواهد بتاریخ نهم ماه سپتامبر سال جاری طی یک سمینارو با رهنمایی تمیم حبیبی ساختن کاغذ پران را به علاقمندان ، جوانان و نوجوانان بیاموزد.

اشتراک در سمینار مجانی است.

زمان برگذاری: نهم سپتامبر 2023

محل تدویر: Jugendbildungsstätte Lidice Haus

Weg zum Krähenberg 33 a

Wilhelm-Kaisen-Brücke ایستگاه شما میتوانید با خط چهار شتراسنبان در

داخل شوید و انرا تا ختم ان بپیمایید . Franziuseck پیاده شده و به سرک

جهت ثبت نام لطفا به شماره تیلفون

تماس بگیرید.017620930160

 

 

 

 

ٍٍ