مخاطب – Kontakt

آیا سؤال، پیشنهادی دارید یا می خواهید از ابتکار ما حمایت کنید؟ سپس با ما صحبت کنید یا یک ایمیل بنویسید، ما مشتاقانه منتظر ابتکار شما هستیم. این ساده ترین راه برای صحبت با ما است.

اولین رئیس انجمن ما این است: Ahmad Noutash
رئیس جمهور دوم: Annegret Merke

پست

Afghanisch- deutsche Kulturinitiative Initiative e.V. (ADKI)
c/o Annegret Merke
Isarstr. 39
28199 Bremen
Deutschland

تلفن و پست

A. Merke: +49 421 73 55 5
annegret.me@gmx.de

A. Noutash: +49 176 209 301 60
Noutash.ahmad@gmail.com

 

جزئیات بانک

Afghanisch-deutsche Kulturinitiative Initiative e.V.
Sparkasse Bremen
IBAN DE 29 2905 0101 0081 0439 86
BIC SBREDE22